• slidebg2
    Мэдээллийн технологийн шийдэл нийлүүлэгч

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

  • Бүгд
  • СИСТЕМ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
  • АВТОМАТ МАШИН
  • Компьютерын тоног төхөөрөмж суурилуулах

Эмийн аюулгүй байдлын систем

67 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙГ ИЖ БҮРЭН КАМЕРЖУУЛАЛТ

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын өгөгдлийн сангуудыг байрлуулах стандартын серверийн өрөө байгуулах тендер

Анагаахын оюутны сургалтын төлбөрийн систем

Албан бичиг хөтлөлийн систем

Багшийн инновацийн төв байгуулах тендер

Архивын нэгдсэн систем

Донорын мэдээллийн систем

Ухаалаг шуудангийн хайрцаг

Цахим эрүүл мэндийн систем боловсруулах, нийлүүлэх

Төрийн үйлчилгээний цахим машин

Шуудангийн байгууллагын үйл ажиллагааг автоматжуулах систем

Шуудангийн бүртгэл, хяналт, лавлагааны нэгдсэн систем

Ирээдүйг хамтдаа бүтээцгээе!Ирээдүй өөд хамтдаа хөгжицгөөе!