• slidebg2
  Мэдээллийн технологийн шийдэл нийлүүлэгч

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГЭРЭЭТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гэрээт засвар үйлчилгээнд мэдээллийн технологийн зөвлөх, мэдээлийн технологийн хөгжүүлэлт зэрэг ерөнхий үйлчилгээ багтдаг. Энэхүү үйлчилгээний хүрээнд бид мэдээлэл, технологийн бүхий л асуудлыг шийдвэрлэх үүрэг бүхий инженерийг томилон ажиллуулдаг бөгөөд томилогдон ажиллаж буй инженер дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг. Үүнд:

 • Долоо хоног бүрийн тогтмол нэг өдөр гэрээт байгууллагад очиж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг шалгаж, шаардлагатай засварыг хийх
 • Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой компьютерийн хувийн хэрэг, эвдрэл гэмтлийн түүх, хийсэн ажил үйлчилгээний бүртгэл хөтлөх
 • Бүртгэлд үндэслэн тухайн байгууллагад бий болсон асуудлын шалтгааныг тодруулж, эвдэрлээс сэргийлэх арга хэмжээ авах
 • Гэрээт байгууллагын мэдээлэл технологийн хэрэглээний чадварт дүгнэлт хийж, сургалтаар хангах
 • Тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлж, зөвлөгөө өгөх
 • Мэдээлэл технологийн шийдэл боловсруулан санал болгох

Үйлчилгээний давуу талууд

 • Мэдээлэл технологийн бүх төрлийн тоног төхөөрөмжийн нэгдмэл цогц үйлчилгээ
 • Мэргэжлийн өндөр түвшний инженерийг томилон, тухайн инженер нь гэрээт байгууллагын бүх тоног төхөөрөмжүүдийг өөрийн мэт хариуцан ажиллах
 • Бүх төрлийн программ хангамжийн эвдрэл, гэмтлийг үнэ төлбөргүй засварлуулах
 • Оргиналь найдвартай сэлбэг хэрэгсэл
 • Баталгаат хугацаатай засвар үйлчилгээ
 • Түргэн шуурхай, боломжийн үнэ бүхий үйлчилгээ
 • Үйлдвэр лүү нь буцааж засварлах болон сэлбэг хэрэгсэл захиалах боломж
 • Үйлчилгээний тусламжтайгаар эвдэрсэн хойно нь засуулах бус гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой

Ирээдүйг хамтдаа бүтээцгээе!Ирээдүй өөд хамтдаа хөгжицгөөе!