• slidebg2
    Мэдээллийн технологийн шийдэл нийлүүлэгч

ОФФИСЫН АВТОМАТЖУУЛАЛТ

Бизнесийн үйлажиллагааны салшгүй хэсэг бол байгууллагын оффисын мэдээллийн системийг автоматжуулах явдал юм. Бид харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад тохирсон мэдээллийн технологийн дараах шийдлүүдийг санал болгож байна.Үүнд:

  • МS Exchange Server ашиглан и-мэйл, бизнесийн үйл ажиллагааны систем суурилуулах
  • MS Share Point ашигласан мэдээлийн систем суурилуулах үйлчилгээ
  • MS Windows 2008, 2003 үйлдлийн систем дээр суурилсан AD болон MS Windows File Server суурилуулж, хэрэглэгчдийг холбох үйлчилгээ
  • Байгууллагын дотоод сүлжээг MS Window Work group сүлжээнээс MS Windows 2008, 2003 үйлдлийн системд суурилсан MS Windows Domain загварт шилжүүлэх
  • Байгууллагуудад цаг бүртгэлийн систем суурилуулах үйлчилгээ
  • MS Project Server ашигласан төслийн удирдлагын систем суурилуулах үйлчилгээ
  • Master CRM сервера шигласан хэрэглэгчийн удирдлагын систем суурилуулах үйлчилгээ
  • Аюулгүй байдлын хяналтын систем

Ирээдүйг хамтдаа бүтээцгээе!Ирээдүй өөд хамтдаа хөгжицгөөе!